018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Škola

Formuláře ke stažení

Zde si můžete stáhnout a vytisknout formuláře. Nelze zaslat vyplněný formulář emailem, jsou nutné podpisy rodičů, třídních učitelů, ředitelky školy ....

Informace o škole

Základní informace o 26. ZŠ, o "Růžovce" i škole i v Liticích.

Proč si vybrat právě naši školu

Proč právě k nám? Akce školy, formy výuky, integrace, cizí jazyky atd.

Z akcí škol vybíráme

Akce školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují, mimořádné akce, projektové a sportovní dny, sportovní akce, výstavy atd.

Školská rada

členové školské rady

Výchovné poradenství na škole

Výchovní poradciMgr. Hana Janoušková 2. stupeň tel.: 378 028 637 konzultační hodiny: úterý 14:30-16:00 hodMgr. Helena Fialová 1. stupeň tel.: 378 028 632 konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30 hodPravidelná činnost školního psychologa a spec. pedagoga na škole každé 1. úterý v měsíci 8:00-14:30, dále dle potřeby konzultaci nutno objednat předem zajišťují pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň - město, Mgr. Sklenářová Hana a Paed. Dr. Eva Suchá  

Školní parlament

Ahoj! My jsme školní parlament a vítáme vás na našich stránkách. Jsme žáci, kteří zastupují jednotlivé třídy od 5. do 9. ročníku. Scházíme se ve středu pod vedením pí uč. Ulčové. Společně se snažíme vylepšit a oživit školní rok různými akcemi. Nápady žáků se snažíme zrealizovat tak, jak nejlépe to jde. Tým školního parlamentu na šk. rok 2016/17: 5. B - Adam Hojer, Klára Říhová 5. C - Kateřina Krepindlová, Matěj Šisl 6. A - Dora Černá, Jan Phillippe Franke 6. B - Julie Kvasničková, Jiří Červený 7. A - Tereza Nováková, Ondřej Kaucký 7. B - Eliška Voračková 8. A - Jakub Kolda, Ondřej Suchan 8. B – Magdalena Kvasničková, Markéta Panušková 9. A – Eliška Lopatová, Andrea Cinková 9. B - Anežka Hajšmanová, Anna Palečková

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587