018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

V DDD doučování dětí za pomoci názorných experimentů

Rodiče mají možnost přihlásit zdarma své děti do Domu Digitálních Dovedností na doučování z předmětů fyzika, chemie nebo přírodopis.

Doučování probíhá formou názorných pokusů za pomoci experimentální učební pomůcky PASCO. Naším cílem je rozvinout u dětí vlohy, umožnit jim lepší porozumění dané problematice a prohloubit u nich zvídavost.

Zájemci mohou vybírat ze tří předmětů a následně z témat, která jsou vymezena rámcovými vzdělávacími programy. Veškeré další informace naleznete na stránkách DDD nebo přímo zde.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587