018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Informace k zápisu budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhl v sobotu 16. ledna 2016 na obou pracovištích 26. ZŠ:

Velmi nás těší každoroční velký zájem o naši školu, pro příští školní rok otevřeme 2 třídy na Borech (kapacita 60 žáků) a 1 třídu v Liticích (kapacita 30 žáků).

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 3 a přihlédnuto bude i k dalším kritériím zde

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte a zkontaktujte co nejdříve pedagogicko psychologickou poradnu, žádost o posouzení školní zralosti je nutno podat nejpozději do konce března. Škole musíte k žádosti o odklad doložit doporučení ped. psych. poradny a odborného lékaře či pediatra.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 26. ZŠ bude zveřejněn pod registračními čísly dne 26. ledna 2016 na dveřích při vstupu do školní budovy (na obou pracovištích) a na webových stránkách školy.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587