018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

My friend

Žáci 6.A si zahráli v hodině anglického jazyka na reportéry.

Anglicky se dotazovali spolužáků z devátého ročníku, ti ochotně odpovídali a reportéři odpovědi pečlivě zaznamenávali (samozřejmě vše probíhalo v anglickém jazyce). Poté své rozhovory zpracovali v hodině informatiky, kde měli za úkol  rozhovor zformátovat dle pokynů: nadpis zvýraznit zarovnat doprostřed, využít automatické číslování otázek, zformátovat odpovědi kurzívou, ohraničit stránku barevně, vložit, zalamovat  a orámovat obrázek, který ilustruje odpovědi, vše umístit na jednu stranu A4, uložit jako pdf a odeslat e-mailem paní učitelce anglického jazyka.

V hodinách anglického jazyka žáci postupně prezentují svého kamaráda z devátého ročníku.

Děkujeme žákům 9.A za spolupráci.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587