018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

S QR kódy i v matematice

Žáci 7.A v hodině matematiky počítali a plnili úkoly zadané v anglickém jazyce.

Nejen v anglickém jazyce byly schované úkoly pod QR kódy, ale i v matematice. Žáci 7. A měli pod QR kódy schované úkoly týkající se zlomků a desetinných čísel. QR kódy byly opět vylepené po třídě a chodbě školy, k počítání a řešení úkolů měli žáci k dispozici i vlastní kmenovou třídu. Zadání úkolů bylo v anglickém jazyce, žáci do pracovních listů zlomky porovnávali, sčítali a odčítali, násobili a dělili, krátili a rozšiřovali, řešili problémové úkoly, a také pracovali v programu Quizlet.  Pod QR kódy byli také schovaní různí Avataři, kteří anglicky diktovali desetinná čísla, zlomky či nějaký matematický problém. Žáci dle diktátu čísla zapisovali a danou matematickou operaci řešili. Po společné kontrole výsledků žáci vyplnili sebehodnotící dotazník, který si nalepili do svých školních sešitů.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587