018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Den otevřených dveří - 1. 3. 2021

Vítejte na dni otevřených dveří v Růžovce na Borech i v Liticích :-)

Vzhledem k současné situaci nás bohužel nemůžete navštívit osobně. Škola je teď bohužel zavřená i pro prvňáčky a druháčky. Proto jsme se rozhodli Vás do školy přizvat alespoň touto online formou.
 
Níže uvádíme základní informace o škole v aktuálním školním roce:
pracoviště Bory
- 1. - 9. roč., 517 žáků
- 6 oddělení školní družiny (1. - 3. třídy, je-li místo, i pro žáky 4. tříd)
odloučené pracoviště Litice
- 1. - 5. roč., 123 žáků
- 4 oddělení školní družiny (1. - 5. třídy)
 
Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat dvě 1. třídy na Borech (po 27 žácích) a jednu třídu v Liticích (27 žáků). 
 
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zápis do 1. tříd proběhne s největší pravděpodobností bez osobní účasti dětí po předchozí elektronické rezervaci, která bude zpřístupněna od středy 31. 3. 2021 od 8:00 do úterý 6. 4. 2021 do 12:00. Podrobnější informace k zápisu a elektronické registraci naleznete zde.
Přijímání dětí do 1. tříd bude na základě kriterií, které jsou k nahlédnutí zde. V případě velkého počtu uchazečů (splňujících kriteria) budou přijati žáci na základě neveřejného losování za přítomnosti členů školské rady a vedení školy.
 
Informace ke školní družině.
Přehled kroužků realizovaných ve školním roce 2020/2021. Předpokládáme, že nabídka pro příští šk. rok bude obdobná.
 
V následujících videích můžete alespoň částečně nahlédnout do obou našich pracovišť, na Borech i v Liticích.
 
 
Bory
 
Litice

 

 
 

 

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587