018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

,,Myslím, tedy jsem" projektový den v Liticích

Projektový den s názvem "Myslím, tedy jsem" se konal ve čtvrtek 18.5. v rámci celé školy. Přinesl žákům spoustu zábavy a nových poznatků. Tento den byl plný různých úkolů, které měly za cíl procvičit logiku, matematiku, šifrování a algoritmizaci.

Projektový den s názvem "Myslím, tedy jsem" se konal ve čtvrtek 18.5. v rámci celé školy. Přinesl žákům spoustu zábavy a nových poznatků. Tento den byl plný různých úkolů, které měly za cíl procvičit logiku, matematiku, šifrování a algoritmizaci. 

Žáci byli rozděleni do skupin, které byly složeny ze žáků od první do páté třídy. Tato skvělá iniciativa umožnila mladším žákům naučit se od starších spolužáků a starší žáci pomohli mladším. Během projektového dne plnili úkoly ve třídách, kde měli například přeložit  "Myslím, tedy jsem" do alespoň 5 světových jazyků, vymyslet co nejvíc slov z hodně dlouhého slova – RENÉ DESCARTES a složit obrázek z jeho portrétem.

V závěru první poloviny si vytvořili chutnou a zdravou svačinu a v blízkém okolí Litic si z přírodnin postavili hmatový chodník. Prošli několika stanovišti, kde zapojili paměť, odvahu a obratnost.

Jedním z nejzajímavějších úkolů bylo splnění úkolu s názvem "Zachraň vajíčko". Tento úkol vyžadoval nejen logické myšlení, ale také dobré koordinační schopnosti a týmovou spolupráci. Žáci museli společně najít způsob, jak hodit vajíčko z vrchu, aniž by se rozbilo. Všechny týmy napjatě očekávaly, jak jejich nápad dopadne. Z výsledků byli všichni nadšení, protože se z 12 vajíček nerozbilo ani jedno.

Pomoc při organizaci a průběhu projektového dne poskytovali také deváťáci. Tito starší žáci byli skvělými průvodci a mentory. Pomáhali s úkoly, poskytovali rady a podporovali žáky v jejich snaze.

Všichni si projektový den náramně užili. Projektové dny jako byl tento přinášejí nejen vzdělávací hodnotu, ale také posilují vztahy mezi žáky a rozvíjejí jejich dovednosti v různých oblastech.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587