018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

„Myslím, tedy jsem“ aneb projektový den na Borech

Ve čtvrtek 18. 5. proběhl jarní projektový den na téma „Myslím, tedy jsem“.

Tento projektový den byl koncipován tak, aby byl hlavní díl odpovědnosti svěřen do rukou samotných žáků. Šlo především o to, aby naši žáci prokázali během celého dne dostatečnou schopnost spolupracovat a pomáhat si při řešení zadaných úkolů. Zároveň po žácích bylo vyžadováno, aby prokázali své myšlenkové schopnosti v rozmanitých činnostech, které pro ně byly v rámci projektového dne připraveny.

Ještě před oficiálním zahájením projektového dne byli žáci rozděleni do heterogenních skupin tak, aby byla každá skupina tvořena zástupci žáků napříč všemi ročníky. Zásadní míra odpovědnosti na tom, jak bude skupina fungovat a spolupracovat, byla vložena do rukou žáků 9. ročníků, kteří rozhodně nezklamali, ba naopak, ve většině případů obstáli na výbornou.

Samotný projektový den byl rozdělen do tří hlavních fází, přičemž každá z nich byla zaměřena na odlišný druh činností. Některé z nich byly zaměřené na kreativní tvoření, jiné cílily na logiku či paměť žáků, jiné prověřily znalosti žáků v různých vědních odvětvích. Nechyběla ani sportovní stanoviště, kde si žáci otestovali svůj balanc či sílu, či stanoviště „odvaha“, kde zvolení odvážlivci ochutnali pečené červy či neohroženě lovili žetony v krabici plné neočekávaných překvapení. Po celé škole a v nedalekém Borském parku žáci po celý den kreslili, psali, počítali, běhali, měřili, fotili a ke všemu se po celý den také hojně skákalo přes švihadlo :). Závěr dne byl věnován pokusnické činnosti a přípravě pohoštění pro každou ze skupin. Jednotlivé aktivity byly zvoleny tak, aby byly pro žáky jednak výzvou, ale také zábavou.

Cílem každé skupiny bylo nasbírat co největší počet bodů, jejichž počet se lišil v návaznosti na konkrétní charakter jednotlivých úkolů. Nejúspěšnější skupiny byly na závěr dne odměněny. Kromě toho skupiny v průběhu dne získaly také tři indicie, které na konci dne použily k rozlomení číselného kódu.

Velké poděkování patří všem kolegům, kteří se aktivně podíleli na tom, že projektový den dospěl ke zdárnému konci, a především pak za to, že po celý den žákům poskytovali podporu při plnění jednotlivých úkolů. Samotným žákům pak patří absolutorium za to, jak odpovědně se jednotlivých úkolů projektového dne zhostili.

Nasazení a zaujetí našich žáků nejlépe demonstrují fotografie, které si můžete prohlédnout v přidružené fotogalerii.

 

David a Kristýna

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587