018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Třeťáci na Karlštejně

Školní výlet si žáci 3. A naplánovali na hrad Karlštejn a do Koněpruských jeskyní.

Prohlídku hradu jsme začínali v historických interiérech dvoupatrového Císařského paláce, a pak jsme přešli po mostku do Mariánské věže. Viděli jsme mnoho cenných památek ze 14.–19. století, tj. obrazy, mapu Svaté říše římské, trůn a postel Karla IV., portréty jeho čtyř manželek a v neposlední řadě i repliku císařské koruny. Po prohlídce, při cestě z hradu, jsme si svůj výlet zpříjemnili nákupy mnoha dobrot i suvenýrů.

Odpoledne jsme přejeli do Koněpruských jeskyní, které vznikly krasovou činností vody ve vápencích, starých přibližně 400 milionů let. Teplota v jeskyních byla 10 °C, ale to nám vůbec nebránilo v prohlídce zajímavých přírodních útvarů. Seznámili jsme se s pojmy stalaktit, stalagmit a stalagnát.  Viděli různé krápníkové útvary – záclonky, varhany, krokodýla a myšku či strážce jeskyně. Zajímavé bylo také zjistit, co byla penězokazecká dílna či jaké kosterní pozůstatky byly nalezeny v jeskyních, které jsou dlouhé přes 2 km, ale zpřístupněno je jen 620 m ve 3 patrech. 

Výlet jsme zakončili procházkou v okolí jeskyní po naučné stezce Zlatý kůň. Z vrcholu Zlatého koně byl nádherný rozhled do krajiny západní části Českého krasu a na vápencový lom Čertovy schody. Výlet jsme si užili a se spoustou zážitků dorazili domů. Někteří byli tak znaveni, že po cestě v autobuse usnuli a nebyli k probuzení.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587