018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Na vlně digitální gramotnosti s Janem Kršňákem

Besedy 4. - 6. ročníků (nejen) o tom, jak se bezpečně a zodpovědně pohybovat v digiprostoru.

Ve dnech 12. a 13. února naše škola otevřela dveře digitálnímu světu trochu jinak. Žáci 4., 5. a 6. ročníků debatovali s Janem Kršňákem v rámci besed “Zodpovědně s digitálními technologiemi“ a “Digitální identita aneb život v sociálních sítích.

Jan Kršňák se dlouhodobě zabývá vlivem digitalizace společnosti na lidský život, je zakladatelem projektu Digiděti a mj. také autorem stejnojmenné knihy. Cílem těchto setkání bylo poskytnout žákům širší vhled do světa, který je pro ně každodenní realitou, ale často jej nevidí ve své plné komplexnosti.

Čtvrté a páté ročníky se dozvěděli o zásadách bezpečného používání internetu, o tom, jak rozpoznat nástrahy online prostředí a jak chránit svou digitální identitu. V šestých ročnících se pro změnu otevřela důležitá debata o tom, jak sami sebe prezentujeme na internetu, jaké to může mít důsledky pro náš skutečný život a jak si budovat zdravý digitální otisk.

Rozvoj digitální gramotnosti je pro nás důležitý. Těšíme se na další příležitosti, kdy budeme mít možnost toto téma s žáky otvírat.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587