018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Projektový den “Zelená výzva Růžovky”

Ve čtvrtek 9. května 2024 se na naší škole uskutečnil projektový den "Zelená výzva Růžovky". Ten se tentokrát nesl hlavně ve znamení sportu a ekologie.  

Většina plánovaných aktivit se odehrála v Borském parku, který se nachází v těsné blízkosti naší školy. Konaly se zde běžecké závody ve čtyřech věkových kategoriích. Žáci prvních a druhých tříd běhali úctyhodných 500 metrů, třeťáci a čtvrťáci trasu 1 km, páťáci se šesťáky změřili své síly na trase dlouhé 1,5 km a žáci nejstarších ročníků se předbíhali na trase čítající celé 2 km. Velké gratulace patří všem vítězům, kteří do svých výkonů dali opravdu vše. Respekt a potlesk nicméně patří všem zúčastněným, všichni naši sportovci prokázali neuvěřitelnou vytrvalost a odhodlání. 

Velké poděkování patří také skvělým fanouškům s připravenými transparenty a odhodlanými hlasivkami, kteří své spolužáky mocně povzbuzovali a poháněli je tak rychleji do cíle. Pod tímto odkazem můžete zhlédnout několik videí, která zachycují atmosféru závodů z ptačí perspektivy. Za jejich pořízení mockrát děkujeme Ondrovi Tomáškovi z IX. A.

Současně s běžeckými závody byly pro žáky připraveny všemožné environmentální aktivity. Žáci si vyzkoušeli vyrobit přírodní filtr na vodu, rozdělat oheň pomocí křesadel, vyrobit ptačí hnízdo z nalezených přírodnin, třídit odpadky či skládat planetu Zemi z PET víček. Kromě toho se žáci vydali na vycházku do okolí, během které sbírali odpadky, a aktivně tak přispěli k vyčištění místa, kde se naše škola nachází. Společným dílem všech žáků pak byla malovaná planeta před budovou školy. 

Obdobným způsobem pojalo projektový den také naše odloučené pracoviště v Liticích. Žáci devátých a pátých ročníků zde pro mladší ročníky připravili sportovní stanoviště, na kterých se celé dopoledne urputně zápolilo. Aktivním odpočinkem pro všechny třídy dále byla vycházka po NS Dubová hora a jiný společně strávený doprovodný program. 

Po celý den jsme si všichni měřili naběhané a nachozené kilometry, které jsme nahrávali do aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Díky této aplikaci jsme mohli podpořit vybrané charitativní projekty, přičemž naše kroky tentokrát pomohly rodinám válečných veteránů. Celkem jsme nachodili více než 3000 km a naši mladí supersportovci dohromady naběhali téměř 400 km. 

Chceme ještě jednou velmi poděkovat všem učitelům i žákům za jejich skvělou spolupráci a nasazení. Jsme hrdí na to, že jsme společně mohli podpořit dobrou věc, zasportovat si, vyzkoušet si nové dovednosti, aktivně přispět k čistšímu okolí naší školy a posílit týmového ducha jednotlivých tříd i celé školy. 

Ochraně přírody zdar a aktivnímu pohybu obzvlášť! 
 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587