018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Les ve škole

Děti z 1. B a 3. C obdržely za svojí celoroční práci certifikát "Lesní třída".

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace se ve školním roce 2023/2024 zapojila do mezinárodního programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Letos se do mezinárodního programu aktivně zapojili žáci třídy 1. B a 3. C naší školy.

Prvňáčci si pod vedením paní učitelky Mgr. Gabriely Hajšmanové připravili své ponožkové kamarády. S jejich pomocí zjistili, jak se připravit na výpravy do přírody a jak se v přírodě správně chovat. V průběhu školního roku pozorovali změny v přírodě a svá pozorování zaznamenávali do svých lesních deníčků. Snažili se přírodu poznávat všemi smysly. Nejčastěji navštěvovali okolí školy a především největší plzeňský park – Borský park, jehož historie sahá až do roku 1914. 

Třeťáčkové se pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Šobrové pustili do pátrání po vodě v lese. Díky všem aktivitám si prohloubili znalosti o koloběhu vody v přírodě. Jsou si vědomi významu ochrany vodních toků i dalších zdrojů vody. Během svých výprav prozkoumávali okolí své školy, přilehlý park a díky škole v přírodě i lesy v okolí Špičáckého sedla.

Děti obou tříd při těchto výpravách do přírody zažily mnohá dobrodružství, posílily své svaly i vzájemné vztahy mezi sebou. 

Oběma třídám se podařilo vypracovat doporučené výstupy a připravily též prezentace se závěrečnými zprávami. V těchto dnech byly obě třídy oceněny certifikátem Lesní třída a naše škola díky aktivitám těchto tříd obdržela jako dárek 10m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Mgr. Gabriela Hajšmanová (1. B) – koordinátor EVVO, Mgr. Kateřina Šobrová (3. C)

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587