018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

“Růžovka” obsadila v Celoroční hře s Recyklohraním krásné 8. místo v Plzeňském kraji.

Naše škola se ve školním roce 2023/2024 zapojila do plnění cílů v programu Recyklohraní. V průběhu celého roku žáci plnili nejrůznější úkoly s environmentální tematikou. Sbírali použité baterie, elektro a mobily, které byly předávány na recyklaci. Za svoji aktivitu získávali body do Celoroční hry s Recyklohraním.

V polovině měsíce května 2024 realizační tým projektu vyhodnotil, jak se jednotlivým školám dařilo a dle dosaženého počtu bodů stanovil pořadí v Celoroční hře pro aktuální školní rok.

Vedle toho, že se školy zapojují do kampaní a aktivit vyhlašovaných Recyklohraním, mohou si stanovit Celoroční cíl školy. Protože se jedná o činnost, která vyžaduje systematickou a průběžnou práci, získávají školy za plnění Celoročního cíle extra porci bodů.

Do plnění Celoročního cíle se na 1. stupni zapojilo několik tříd. Vybrali jsme si program “Šetrná spotřeba vody”. Děti z 1. B splnily hned několik úkolů z Ekoabecedy i Recyklohraní. Seznámily se s koloběhem vody v přírodě. Dnes už ví, co je vodní stopa a díky pohádce i několika pokusům pochopily, že je nutné vodu chránit a také je nutné s ní šetřit.

Žáci 3. C pozorovali zdroje vody v okolí naší školy i místě školy v přírodě v okolí Špičáckého sedla. Rozšířili své znalosti o koloběhu vody a dnes už ví, jak vodu chránit.

4. B i 4. C realizovala speciální program s Bonifácem. Program byl opět zaměřen na vodu. Díky tomuto programu obě třídy realizovaly exkurzi do Vodárny Plzeň, kde se seznámily s úpravou vody i jejím čištěním.

Také žáci z druhého stupně naší školy se zapojili do projektu „Celoroční cíl Recyklohraní“. V průběhu celého školního roku plnili úkoly v programu „Třídění a recyklace“.

Žáci přírodovědného semináře 7. a 8. tříd si pod vedením paní učitelky Mgr. Jaroslavy Kubátové prvním podzimním úkolem „Malý průvodce světem plastových obalů“ zopakovali, proč je recyklace důležitá a proč je důležité třídit odpad.

V lednu žáci uspořádali celoškolní sběrovou kampaň „Starý mobil pro Remobil“.

V březnu se konal tradiční „Ekotýden“. Na Růžovce i ve škole v Liticích se sbíral starý papír, vybité baterie a staré elektrospotřebiče. Sebrali jsme celkem 4,77 tun starého papíru, 41      kg vybitých baterií a 2 pytle starého elektra.

 Nejlepší třídou na škole se stala třída paní učitelky Šobrové 3. C, která sebrala téměř jednu tunu papíru, 23 kg baterií a 10 kusů elektrozařízení.

2. místo - litická třída paní učitelky Kandlerové 4. D - 485 kg papíru + 26 kg baterií a 3. místo - třída paní učitelky Trhlíkové 2. B - 464,5 kg papíru + 41 kg baterií. Na čtvrtém místě a nejúspěšnější z druhého stupně se umístila třída pana učitele Šenigla 6. A, která sebrala 450 kg papíru.

V dubnu se škola zapojila již počtvrté do jarní celorepublikové kampaně „Růžovka uklízí Česko“. Žáci druhého stupně sbírali odpadky v Borském parku a Českém údolí.

Ve znamení ekologie se nesl i květnový projektový den „Zelená výzva Růžovky“.

Žáci si vyzkoušeli různé environmentální aktivity jako například přírodní filtraci vody, rozdělávání ohně pomocí křesadla nebo třídění odpadků. 

A jak to všechno dopadlo?

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace se umístila na 8. místě v Plzeňském kraji s celkovým počtem 3 005 bodů.

Moc gratulujeme a všem žákům i jejich rodičům děkujeme za pomoc při plnění úkolů programu Recyklohraní. Osmé místo v rámci kraje nás velice potěšilo.

Mgr. Gabriela Hajšmanová – koordinátorka EVVO pro 1. stupeň ZŠ a Mgr. Jaroslava Kubátová – koordinátorka EVVO pro 2. stupeň ZŠ

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587