018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Projektový den - "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"

 Také 26. ZŠ se zapojila do tohoto projektu, kterým v současné době žije prakticky celá Plzeň. Dne 16. 5. 2012 uspořádala stejnojmenný celoškolský projektový den.

A protože je nabídka v našem městě vskutku lákavá, záleželo pouze na fantazii učitele a zájmu žáků, které zajímavé místo si vyberou jako svůj cíl.

Nejmenší děti z 1. stupně navštívily třeba Muzeum loutek, Dům pohádek, Plzeňské podzemí nebo shlédly kulturní představení v historické budově Měšťanské besedy. Ti starší zavítali např. do Národopisného muzea, Techmanie či do Radia FM Plus.

Žáci 2. stupně se vydali po stopách architektury, pivovarnictví i za plzeňskými pověstmi.

Jiní obdivovali Plzeň z ptačí perspektivy nebo prožili den v meditační zahradě.

Následně pak každá třída zpracovala knížku, brožuru, průvodce, plakát, literární dílo či fotogalerii, vztahující se k tomuto dni. Video z této akce bude ke shlédnutí ve školní TV a na internetových stránkách školy.

Projektový den se vydařil. Žáci měli možnost lépe poznat své město a obohatit se novými zážitky.

Výstupy z tohoto projektového dne si můžete prohlédnout níže.

Video - 1. stupeň

Video 2. stupeň

Video - 8.A (bohužel z důvodu nekompatibility pouze obrazová stopa)

Video - 9.A

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587