018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Družinové děti si povídají s babičkohu Lehnerovou

Velmi příjemné a vlídné  povídání měly možnost zažít děti z 1. odd. školní družiny díky návštěvě u paní Lehnerové, v Domově sv. Alžběty na v Plzni Slovanech.  

84 letá paní byla "tetou"  v jesličkách a její vyprávění zážitků ze školy, z dětství, které prožila  mj. za války, a další životní postřehy nám poskytlo možnost obohacení a zároveň jsme i my byli pro pani příjemnou návštěvou.     

Děti měly spoustu otázek a svou krásnou otevřeností a bezprostředností uváděly naši hostitelku do upřimného údivu.

 Abychom paní velkým počtem návštěvníků neunavili, bylo nás na návštěvě pouze 7. Ostatní děti, kteřé měly možnost se s paní Lehnerovou setkat  při jarní besídce a nešly s námi nyní na návštěvu,  se těší, že se s ní setkají v září. 

Dům digitálních dovedností

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587