018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Výuka od 3. 5. 2021

Prezenční výuka v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 bude probíhat ve třídách 1. B, 2. B, 3. B, 5. B, 5. C, 1. D, 2. A, 5. A, 6. A, 6. C, 7. A, 8. A a 9. A. Ostatní třídy se budou vzdělávat v režimu distanční výuky. 

Prezenční výuka v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 bude probíhat ve třídách 1. C, 2. C, 3. C, 4. B, 4. C, 1. A, 3. A, 4. A, 6. B, 7. B, 8. B a 9. B. Ostatní třídy se budou vzdělávat v režimu distanční výuky.

 

Veškerá výuka bude probíhat na základě rozvrhů ve Škole OnLine (prezenční i distanční). Rotace bude probíhat i v následujících týdnech, nebude-li žádná změna.

Provoz školní družiny bude pouze pro žáky 1. - 3. tříd (Bory i Litice) a to od 6:00 do 17:00.

Všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou 2x týdně testováni neinvazivními antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu v určené učebně. Jedná se o samotesty, kdy vyučující pouze vysvětlí postup, dohlíží na samotné testování, vyhodnocuje jej a testy likviduje.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská správa). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Neposílejte prosím své dítě do školy, jeví-li sebemenší příznaky jakéhokoli onemocnění.

Vybavte své dítě prosím na každý den respirátorem nebo chirurgickou rouškou (doporučujeme min. 2 ks).

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587