018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Aktuální Covid informace od 1. 9. 2021 + testování

Informace ke screeningovému testování na Covid-19 v prvních dnech školního roku

Žáci 2. - 9. tříd budou testováni na Covid-19 ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 a příp. dále dle aktuálních nařízení. Všichni žáci přijdou 1. 9. 2021 do své třídy, kde následně budou otestováni. Testování bude probíhat antigenními testy, stejnou formou jako v loňském školním roce (samoodběr z nosu). Zkušenosti z loňska ukázaly, že není nutná přítomnost rodičů při testování, všichni zvládnou sami.
 
Žáci 1. tříd budou testováni na Covid-19 ve dnech 2. 9,. 6. 9. a 9. 9. 2021 a příp. dále dle aktuálních nařízení. 1. 9. 2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku před budovou školy (8:15 Bory, 9:00 Litice). Poté se žáci se svými třídními učitelkami odeberou do tříd, žáci musí mít hygienické roušky popř. respirátor. Každého žáka mohou doprovodit do třídy maximálně dvě osoby vybavené respirátorem. Testování bude probíhat antigenními testy (samoodběr z nosní dutiny). Na testování budou žáci každé třídy rozděleni do dvou skupin, kdy v každé z nich budou minimálně dva pedagogové. Zkušenosti z loňska ukázaly, že není nutná přítomnost rodičů při testování, všichni zvládnou sami. Pokud byste ale i přesto měli zájem se prvního testování zúčastnit, bude to možné (pouze 1 osoba na žáka, která počká před školou, kde si je určený pedagog po 8. hodině vyzvedne).
 
Testovat se nemusí očkovaní žáci (14 dní po plně dokončeném očkování) a žáci, kteří měli pozitivní test na Covid-19 během posledních 180 dní. Toto vše musí být doloženo potvrzením či certifikátem, které žák předá do 1. 9. 2021 (příp. co nejdříve, je možné zaslat emailem třídnímu učiteli) třídnímu učiteli.
 
Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (rouška, respirátor).
 
Pokud se dítě nebo žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (nošení roušky po celou dobu přítomnosti ve škole, pro žáky starší 15ti let respirátor, nutnost odděleného místa pro svačiny, oddělené toalety, zákaz zpěvu při hudební výchově a cvičení při tělesné výchově ve vnitřních prostorech). Uvedená opatření budou prozatím v platnosti po dobu trvání testování.
 
Žáci jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření (budou poučeni třídními učiteli). Škola zajistí hygienické potřeby (dezinfekce) a pravidelný úklid prostor školy.
 
 
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587