018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Informace o škole

Informace o škole

Dostanete-li se do plzeňské čtvrti Bory, zkuste se zeptat na "Růžovku". Každý domorodec vás jistě odkáže na naši školu. Její růžová fasáda ji tak trochu předurčila k tomu, že nikdo ji už nenazve jinak než "Růžovkou". A nám se to tak líbí.

Kde nás najdete

Kousek od obchodního centra Luna a stanice trolejbusu 16, dva kousky od Borského parku, zastávek autobusů 30, 32, 21, 26 a konečné tramvaje 4.

Z naší historie
 

"Růžovka" uvítala své první žáčky a pedagogy 1. 9. 1970. O její budovu se dělil 1. stupeň ZŠ, školní družina a čtyři třídy SEŠ a čtyři třídy SZŠ. O druhý stupeň se škola rozrostla hned v následujícím roce. 30. 6. 1998 k nám přibyla Základní škola v Liticích, která se tak stala naším odloučeným pracovištěm. Během školního roku 2010/2011 naše škola oslavila 40. narozeniny. Škola sdružuje ŠD, o jejíž práci a nabídce kroužků se můžete dočíst na těchto stránkách.

Současnost

Ve školním roce 2016/17 máme 610 žáků, 400 na I. stupni a 210 na II. stupni. Je zde zaměstnáno 37 pedagogů a 10 vychovatelek škoní družiny. O provoz školy se stará dalších 8 správních zaměstnanců.
 

Škola má nově zrekonstruovanou tělocvičnu a na podzim 2008 byla dokončena výstavba víceúčelového hřiště.

Dále ve škole najdete odborné pracovny, školní družinu, modelovnu, kuchyňku, dílny. Žáci využívají malé hřiště v zadní části školy a velkou školní zahradu, kde můžou trávit i přestávky. V areálu školy jsou žákům k dispozici prolézačky. 

Na škole působí celá řada zájmových kroužků  pro odpolední činnosti žáků.

Od 1.10.2005 škola poskytuje bezplatné kurzy pro žáky z EU - přípravu na výuku v českém jazyce.

V roce 2005 jsme vstoupili do projektu "Tvořivá škola" - činnostní učení. Náš školní vzdělávací program též vychází z Tvořivé školy.

O dalších projektech se dozvíte na těchto stránkách v odkazu Projekty.

ZŠ Litice

Litická škola byla založena v roce 1928. Navštěvovali ji žáci z Litic a přilehlých obcí (Radobyčic, Šlovic, Lhoty, Valchy). Původně mívala přes 300 žáků od 1. do 9. ročníku. V roce 1998 byla škola z důvodu nižšího počtu žáků připojena k 26. ZŠ v Plzni jako integrované pracoviště s 1. - 5. třídou I. stupně.

V současné době škola vzdělává 112 žáků nejen z Litic a blízkého okolí, ale i ty, kteří v početnějších kolektivech ve velkých školách měli problémy s adaptabilitou a vyhovuje jim rodinné prostředí této školy.

Ve škole máme všech 5 tříd prvního stupně, jejichž žáky má na starosti 5 vyučujících a 3 vychovatelky ve školní družině. O provoz budovy se stará jeden správní zaměstnanec.

Budova školy má prostorné učebny, speciální učebny (počítačovou učebnu, tělocvičnu). V suterénu se nachází i jídelna se školní kuchyní, kterou spravuje 11. školní jídelna. Škola umožňuje formou pronájmu využívat tělocvičnu různým sportovním oddílům z Litic.
 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587