018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

 • Oficiální název: 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., oficiální e-mail, jiné možnosti spojení.

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

 • Případné platby můžete poukázat: 51734311/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO).

 • 70879834

7. Daňové identifikační číslo (DIČ).

 • CZ 70879834

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu

 • Rozpočet v tomto a předchozím roce
 • Rozpočet města Plzně na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024

        - schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 456 ze dne 14. 12. 2020 (zde)

 • Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 a výhledy na roky 2022-2024 včetně použití fondu investic organizace v roce 2021

        - schválila Rada města Plzně usnesením č. 1190 ze dne 14. 12. 2020 (zde)

 • Schválená výše provozního příspěvku na  rok 2021 a  výhledy na roky 2022-2024 pro naši  školu vč. popisu změn rozpočtu proti schválenému výhledu 2021 (zde).

   

 • Rozpočet města Plzně na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025

       - schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 462 ze dne 13. 12. 2021 (zde)

 • Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 a výhledy na roky 2023-2025 včetně použití fondu investic organizace v roce 2022

      - schválila Rada města Plzně usnesením č. 1285 ze dne 22. 12. 2021 (zde

 • Schválená výše provozního příspěvku na  rok 2022 a  výhledy na roky 2023-2025 pro naši  školu vč. popisu změn rozpočtu proti schválenému výhledu 2022 (zde).

 

 • Rozpočet města Plzně na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026

       - schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 423 ze dne 12.12. 2022 (zde)

 • Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 a výhledy na roky 2024-2026 včetně použití fondu investic organizace v roce 2023
  - schválila Rada města Plzně usnesením č. 1147 ze dne 19.12. 2022 (zde)
 • Schválená výše provozního příspěvku na  rok 2023 a  výhledy na roky 2024-2026 pro naši  školu vč. popisu změn rozpočtu proti schválenému výhledu 2023 (zde).

 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

10. Příjem podání a podnětů

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Název příslušného formuláře, způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

13. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje.

14. Sazebník úhrad za poskytování informací.

15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

 

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587