018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

 • Oficiální název: 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

   

2. Důvod a způsob založení 

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

5. Případné platby můžete poukázat

 • Případné platby můžete poukázat: 51734311/0100

 

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

 • 70879834

   

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

   

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

 • Rozpočet města Plzně na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025

       - schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 462 ze dne 13. 12. 2021 (zde)

 • Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 a výhledy na roky 2023-2025 včetně použití fondu investic organizace v roce 2022

      - schválila Rada města Plzně usnesením č. 1285 ze dne 22. 12. 2021 (zde a P13

 • Schválená výše provozního příspěvku na  rok 2022 a  výhledy na roky 2023-2025 pro naši  školu (zde).

 

 • Rozpočet města Plzně na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026

       - schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 423 ze dne 12.12. 2022 (zde)

 • Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 a výhledy na roky 2024-2026 včetně použití fondu investic organizace v roce 2023
  - schválila Rada města Plzně usnesením č. 1147 ze dne 19.12. 2022 (zde a P13)
 • Schválená výše provozního příspěvku na  rok 2023 a  výhledy na roky 2024-2026 pro naši  školu  (zde).

 

 • Rozpočet města Plzně na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027

       - schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 428 ze dne 14.12. 2023 (zde)

 • Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 a výhledy na roky 2025-2027 včetně použití fondu investic organizace v roce 2024
  - schválila Rada města Plzně usnesením č. 1258 ze dne 21.12. 2023 (zde a P13)
 • Schválená výše provozního příspěvku na rok 2024 a  výhledy na roky 2025-2027 pro naši školu (zde).


   

9. Žádosti o informace

      1. Podání elektronicky

 • Prostřednictvím elektronické pošty E-mail [email protected]
 • Prostřednictvím datové schránky (ID) v2pmwbd

      2. Podání písemně

 • Poštou – na adresu sídla organizace 26. základní kola Plzeň, příspěvková organizace; Skupova 22, 301 00, Plzeň
 • Osobně – v sídle organizace 26. základní kola Plzeň, příspěvková organizace; Skupova 22, 301 00, Plzeň

Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).

Písemné žádosti o informace přijímá ředitel školy.

10. Příjem podání a podnětů

 

11. Předpisy

Přehled předpisů

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

11.2 Vydané právní předpisy

 • Nevydáváme.

   

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

 • Dosud nebylo řešeno

   

13. Licenční smlouvy

 • Nejsou uzavřeny.

   

14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587