018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Proč si vybrat právě naši školu

Učíme se činnostně

Všichni učitelé se snaží o tvořivé a činnostní učení s využíváním názorných pomůcek, od letošního školního roku se zapojujeme do programu Tvořivá škola. Bereme ohled na míru žákovských schopností.

Pohodová škola

Snažíme se vytvářet pohodové školní prostředí, vyžadujeme vzájemnou slušnost, chováme se k sobě s úctou, dospělí a děti jsou si partnery.

Vychováváme dětskou osobnost

Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět a znát.

Integrujeme

Napravujeme poruchy učení. Učíme podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci mají možnost navštěvovat hodiny se speciálním pedagogem.

Učíme práci s informacemi

Učíme, kde informace vyhledávat a jak je použít. K dispozici máme 7 interaktivních tabulí a 3 plně vybavené počítačové učebny.

Sportujeme

Lyžujeme, bruslíme, plaveme, hrajeme míčové hry, vyjíždíme do přírody, snažíme se poznávat i jinak než ve škole.

Máme preventivní program

Nabízíme semináře pro učitele i žáky, spolupracujeme s protidrogovým koordinátorem, organizujeme mimoškolní činnost našich žáků, nabízíme velký výběr zájmových kroužků.

Komunikujeme s veřejností

Pořádáme charitativní akce a pravidelně se snažíme přispívat na charitu. Pořádáme akce pro veřejnost a rodiče.

Máme školní vzdělávací program

Máme ŠVP pojmenovaný Tvořivě pro život a již se podle něj vyučuje ve všech ročnících.

Jsme v pěkném prostředí

Škola se nachází v klidné čtvrti, v blízkosti Borského parku . Je dostupná MHD i bez přecházení silnice, zastávka hned u LUNY. Ve škole dbáme o pěkné prostředí a snažíme se k péči o školu vést i naše žáky. Přijďte se podívat.

Rodič je náš partner

Rodiče mohou po domluvě být přítomni výuce, jsme rádi, když se účastníte spolu se svými dětmi mimoškolních akcí, děkujeme vám za pomoc škole.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587