018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Provozní řád víceúčelového šk. hřiště

Provozní řád víceúčelového hřiště 26. základní školy Plzeň, Skupova 22

Vydáno dne   17. dubna 2009              

Čl. I
Využívání hřiště

1) Provozovatelem sportovního areálu je 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace.
 

2) Hřiště je určeno pro výuku a aktivity žáků 26. základní školy Plzeň a po vyučování k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám – házená + malá kopaná je označeno žlutou barvou, volejbal + nohejbal je označen modrou barvou a tenis je označen bílou barvou.
 

3) Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s ředitelstvím školy.

4)Informace o pronájmu hřiště budou poskytnuty v sekretariátu 26. základní školy na tel. č. 378 028 631
 

4) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů školníka, nebo správce budov a ustanovení tohoto řádu.

 Čl. II
Provoz a správa hřiště.

1) Denní provoz víceúčelového hřiště :
-         pro potřebu školy v Po-Pá od 7:00 hodin do 17:00 hodin
-         pro veřejnost Po-Pá od 17:00 hodin do 21:00 hodin     

Ve dnech pracovního volna a v období školních prázdnin bude hřiště uzavřeno. Vstup do sportovního areálu je povolen pouze hlavním vchodem u pavilonu tělocvičeny. Je zakázáno přelézat ploty a zamčené vchody kolem sportovního areálu.

Provoz víceúčelového hřiště je stanoven od 1.4. do 30.6. a  od 1.9. do 31.10. a to pouze za příznivých klimatických podmínek. 
 

2) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je škola  oprávněna částečně omezit anebo zcela zrušit provoz, aniž by vznikla povinnost tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 

3) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit ředitelství školy.
 

4) Uživatelé hřišť si mohou půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě. Nebudou půjčovány míče a další sportovní potřeby / tenisové rakety apod./. Uživatelé si budou instalovat zapůjčené sportovní potřeby sami.


Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.


1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
 

2) V této souvislosti zde platí zákaz :
-         odhazování odpadků mimo místa k tomu určená / koš u vstupu na hřiště/
-         vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve

          znečištěné obuvi /blátem. štěrkem, pískem/
-         manipulace s ostrými předměty, jízdy na kole, používání treter
-         vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů, vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
-         přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
-         konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, vstupu podnapilým osobám
-         používání sladkých nápojů / Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./
-         kouření v celém areálu, rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
-         vstupu se zvířaty
-         odhazování žvýkaček na umělý povrch
-         střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti
 

3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.  Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze z laviček za oplocením.
 

4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 

5) Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
 

6) Provozovatel  nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu školy a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.   


Čl. IV
Další ustanovení


1) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení ředitelství školy, pedagogických pracovníků, správce a dalších osob, kteří budou mít oprávnění dané vedením školy. Nedodržení provozního řádu bude důvodem ke zrušení smlouvy o pronájmu.

 

2) Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii číslo 156.

 

 

Hasiči

Záchranná služba

Policie ČR

Městská policie

Tísňové volání/SOS

150

155

158

377 377 604

112

  

             
Mgr. Eva Švolbová
ředitelka školy

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587