018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Ustavující zasedání měststkého žákovského parlamentu

Dne 20. 2. 2019 se na plzeňské radnici uskutečnilo ustavující zasedání městského školního parlamentu.

Setkání se účastnili zástupci školních parlamentů plzeňských škol. Pozvání na setkání přijal i primátor města Martin Baxa. Každý zúčastněný žák měl za úkol představit svoji školu. Následovala diskuze mezi žáky a panem primátorem. Ze setkání vzešel městský žákovský parlament, který se bude pravidelně scházet. Za naši školu byla vybrána Adéla Nováková, kterou bych chtěla pochválit za pěknou reprezentaci školy.

Za ŠP

Lenka Ulčová

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587