018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Další schůze Městského žákovského parlamentu

Naše předsedkyně školního parlamentu Julie Krettová a členka školního parlamentu Lucie Nováková zastupovaly naši školu na schůzi MŽP.

Tématem byla městská doprava a projekt GLOBE. Na schůzi byl přítomen pan náměstek Aleš Tolar a paní náměstkyně Lucie Kantorová. Dozvěděly se tak o nových projektech městské dopravy a o systému celých dopravních podniků. 
Další plánovaná schůze bude na náměstí, kde se bude prezentovat výstava projektu Olympijská Paříž. Budeme se těšit.

Sepsala předsedkyně školního parlamentu Julie Krettová, 9. A

probírané témata:

https://svsmp.cz/dopravni-pruzkumy/informace-o-doprave-v-plzni-za-rok-2022/.

https://badatele.cz/wp-content/uploads/2024/04/predstaveni-GLOBE_Plzen2024.pdf.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587