018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Školní parlament

Ahoj!

My jsme školní parlament a vítáme vás na našich stránkách. Jsme žáci, kteří zastupují jednotlivé třídy. Scházíme se v pátek pod vedením pí uč. Ulčové. Společně se snažíme vylepšit a oživit školní rok různými akcemi. Nápady žáků se snažíme zrealizovat tak, jak nejlépe to jde.

Tým školního parlamentu na šk. rok 2019/20:

Setkání školních parlamentů

Ve středu 8. 11. 2017 se někteří členové školního parlamentu zúčastnili setkání školních parlamentů z celé Plzně.

Adopce na dálku

Od roku 2016 naše škola sponzoruje v rámci programu BanglaKids Jeeta Dase.

Práce školního parlament ve školním roce 2016/2017

Děti ze školního parlamentu se scházeli pravidelně jednou za měsíc ve středu od 7:15 v multimediální učebně. V případě potřeby i častěji.  

Růžovka má talent

Dne 4. 2. 2015 se konala tradiční soutěž "Růžovka má talent". 

Miss a Missák Růžovky

Ve dnech 23/5 a 5/6 proběhl na naší škole první ročník soutěže Miss a Missák Růžovky.

Růžovka má talent 2013 / 2014

I letos proběhla na Růžovce 27. 11. 2013 od 13:00 soutěž talentů.

Brožura k projektu Pěstuj prostor

V loňském školním roce se náš parlament zapojil do meziškolní akce s názvem Pěstuj prostor. Cílem bylo najít veřejný prostor v Plzni, který bychom chtěli upravit. My jsme si vybrali prostor před Lunou. Celý projekt jsme po jeho zdárném dokončení prezentovali na konferenci. Podrobné informace najdete v brožuře, ve které jsou představeny jednotlivé školní projekty, tedy i ten náš.

Konference k projektu Pěstuj prostor

Dne 19/3 se celý parlament zúčastnil závěrečné a velkolepé konference k projektu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor.  

Setkání s p. Neubauerem, místostarostou MO Plzeň 3

Dne 22. 2. se několik zástupců školního parlamentu sešlo s místostarostou městského obvodu Plzeň 3.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587