018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při 26. základní škole Plzeň (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost ŠPP je legislativně řízena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Poradenské služby škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům bezplatně na základě žádosti zákonných zástupců. Činnost ŠPP představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, školní metodik prevence, kariérový poradce a speciální pedagog.

Výchovné poradenství

Kariérové poradenství

Metodik prevence

Speciální pedagog

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587