018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Výchovné poradenství

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků. Jsou zaměřené zejména na:

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • Prevenci školní neúspěšnosti,
 • Podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • Podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • Včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • Metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • Spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

VEŠKERÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ NALEZNETE V SEKCI KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ.

 

Mgr. Zdeňka Hejdová – výchovná poradkyně pro 1. stupeň:

 

Mgr. Tomáš Psohlavec – výchovný poradce pro 2. stupeň

 • tel: 378 028 637
 • e-mail: psohlavecto(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny: Po 14:15 - 15:00, Čt 7:00 – 7:45, Čt 13:25 – 14:10 nebo po telefonické a emailové domluvě.

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587