018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Speciální pedagog

  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a narušenou komunikační schopností (NKS)
  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
  • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a NKS,
  • Individuální práce se žákem,
  • Provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních,
  • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy

 

Mgr. Tereza Hajko

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587