018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Informace k zápisu na školní rok 2023/2024

Informace k zápisu budoucích prvňáčků.

 

Zápis do 1. tříd pro žáky z Ukrajiny s vízem za účelem strpění pobytu na území nebo za účelem dočasné ochrany bude v náhradním termínu (začátek června, termín bude včas upřesněn).

Запис до перших касів учнів з України з візами тимчасового захисту на території Чеської Республіки буде в додатковому терміні (початок червня, термін буде пізніше уточнений).

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne v sobotu 1. dubna 2023 na obou pracovištích 26. ZŠ:

Bory "Růžovka" od 8:00 do 14:00,

Litice od 8:00 do 12:00.

Velmi nás těší každoroční velký zájem o naši školu, pro příští školní rok otevřeme 2 třídy na Borech (kapacita 50 žáků) a 1 třídu v Liticích (kapacita 25 žáků).

 Před vlastním zápisem bude od pondělí 27. 3. 2023 od 8:00 do čtvrtka 30. 3. 2023 do 12:00 spuštěna elektronická registrace, kterou můžete provést z domova nebo z jakéhokoliv jiného počítače či mobilního zařízení s připojením k internetu. Návod k provedení el. registrace zde.

Své dítě registrujte tam, kde chcete, aby plnilo školní docházku.

Odkazy pro el. registraci (odkazy budou zpřístupněny až v době registrace): BORY, Skupova 22      LITICE, Přeučilova 12

Při el. registraci po vás budou vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, trvalý pobyt dítěte, údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, telefonní číslo a funkční emailová adresa).

Pokud nemáte přístup k internetu, je možno elektronickou registraci provést osobně ve čtvrtek 30. 3. 2023 v době od 10:00 do 12:00 v kanceláři zástupce ŘŠ (p. Culek). V případě, že se nebude dítě ze zdravotních důvodů moci zápisu zúčastnit, dostaví se v termínu zápisu pouze zákonný zástupce, podá žádost a domluví si náhradní termín zápisu dítěte.

K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a případně vyplněnou přihlášku k zápisu. Přihlášku je možné vyplnit i před zápisem ve škole, v tomto případě se dostavte s časovou rezervou. Přihlášku nedoručujte škole dříve než v den zápisu.

Přijímány budou děti podle kritérií, která jsou zde

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. Budete-li již mít doporučující stanoviska pedagogicko psychologické poradny a pediatra k udělení odkladu, doložte toto u zápisu. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky obdržíte až po doložení požadovaných dokumentů.

Nastane-li situace, že bude více zájemců o přijetí do 1. roč. než je v možnostech školy přijmout, bude o přijetí rozhodovat los, jako jediná spravedlivá možnost výběru.

Časový harmonogram v případě losování:

4. 4. 2023 - neveřejné losování. Losují členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

12. 4. 2023 - zveřejnění výsledků losování (pořadí losování).

17. 4. 2023 - v případě, že využijete Vašeho práva k nahlédnutí do spisu, máte možnost v čase od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy nahlédnout do spisu o průběhu losování.

20. 4. 2023 - zveřejnění výsledků přijetí do 1. roč.

26. 4. 2023 (12:00 - 16:00) a 27. 4. 2023 (8:00 - 12:00) - vydávání rozhodnutí o přijetí

14. 6. 2023 od 16:00 - schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587