018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Informace k zápisu

Informace k zápisu budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku bude probíhat v sobotu 7. dubna 2018 na obou pracovištích 26. ZŠ:

Bory "Růžovka" od 8:00 do 14:00

Litice od 8:00 do 11:00

Velmi nás těší každoroční velký zájem o naši školu, pro příští školní rok otevřeme 2 třídy na Borech (kapacita 60 žáků) a 1 třídu v Liticích (kapacita 30 žáků).

Před vlastním zápisem bude od čtvrtka 5. dubna 2018 od 8:00 do pátku 6. dubna 2018 do 12:00 spuštěna elektronická registrace, kterou můžete provést z domova nebo z jakéhokoliv jiného počítače či mobilního zařízení s připojením k internetu. Návod k provedení el. registrace zde.

Své dítě registrujte tam, kde chcete, aby plnilo školní docházku.

Odkazy pro el. registraci (odkazy budou zpřístupněny až v době registrace): BORY, Skupova 22      LITICE, Přeučilova 12

Při el. registraci po vás budou vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, trvalý pobyt dítěte, údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, telefonní číslo a správná emailová adresa).

Pokud nemáte přístup k internetu, je možno elektronickou registraci provést osobně v pátek 6. dubna 2018 v době od 8:00 do 12:00 v kanceláři zástupce ŘŠ (p. Culek). V případě, že se nebude dítě ze zdravotních důvodů moci zápisu zúčastnit, dostaví se v termínu zápisu pouze zákonný zástupce, podá žádost a domluví si náhradní termín zápisu dítěte.

K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a případně vyplněnou přihlášku k zápisu. Přihlášku je možné vyplnit i před zápisem ve škole, v tomto případě se dostavte s časovou rezervou. Přihlášku nedoručujte škole dříve než v den zápisu.

Přijímány budou děti podle kritérií, které jsou zde

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. Budete-li již mít doporučující stanoviska pedagogicko psychologické poradny a pediatra k udělení odkladu, doložte toto u zápisu.

Termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude oznámen při zápisu.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587