018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Informace k zápisu

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku bude probíhat na obou pracovištích 26. ZŠ vzhledem k mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti dětí ve škole v následujících termínech.

Bory "Růžovka"

- pátek 3. 4. 2020 od 14:00 do 17:00, pondělí 6. 4. 2020 od 10:00 do 16:00

Litice 

- pondělí 6. 4. 2020 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00

 

Před vlastním zápisem bude od středy 25. 3. 2020 od 8:00 do čtvrtka 2. dubna 2020 do 10:00 spuštěna elektronická registrace, kterou můžete provést z domova nebo z jakéhokoliv jiného počítače či mobilního zařízení s připojením k internetu. Návod k provedení el. registrace zde.

Své dítě registrujte tam, kde chcete, aby plnilo školní docházku.

Odkazy pro el. registraci (odkazy budou zpřístupněny až v době registrace): BORY, Skupova 22      LITICE, Přeučilova 12

Při el. registraci po vás budou vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, trvalý pobyt dítěte, údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, telefonní číslo a správná e-mailová adresa).

Pokud nemáte přístup k internetu, je možno elektronickou registraci provést osobně v době úředních hodin tj. ve středu od 10:00 do 12:00 v kanceláři školy. 

 

Možné způsoby podání žádosti:

1. do datové schránky (v2pmwbd) zašlete žádost o přijetí/odklad, zápisní list, kopii rodného listu.

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), zašlete žádost o přijetí/odklad, zápisní list, kopii rodného listu.

3. poštou (s termínem podání - podací razítko nejpozdějí do pondělí 6. 4. 2020), zašlete žádost o přijetí/odklad, zápisní list, kopii rodného listu.

4. osobní podání ve výše uvedených termínech, s sebou si k zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, žádost o přijetí/odkladu a zápisní list. Přihlášku je možné vyplnit i před zápisem ve škole, v tomto případě se dostavte s časovou rezervou. Přihlášku nedoručujte škole dříve než v den zápisu.

Potřebné dokumenty ke stažení:

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad PŠD

- zápisní list (oboustranný)

Elektronická registrace platí pro všechny způsoby podání. V případě využití možností 1. až 3. školu informujte e-mailem (skola@zs26.plzen-edu.cz), že se k zápisu nedostavíte v zadaný čas.

 

Přijímány budou děti podle kritérií, která jsou zde

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. Budete-li již mít doporučující stanoviska pedagogicko psychologické poradny a pediatra k udělení odkladu, doložte toto u zápisu.

Nastane-li situace, že bude více zájemců o přijetí do 1. roč. než je v možnostech školy přijmout, bude o přijetí rozhodovat los, jako jediná spravedlivá možnost výběru.

Časový harmonogram v případě losování:

14. 4. 2020 - neveřejné losování. Losují členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

16. 4. 2020 - zveřejnění výsledků losování.

17. 4. 2020 - v případě, že využijete Vašeho práva k nahlédnutí do spisu, máte možnost v čase od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy.

20. 4. 2020 - zveřejnění výsledků přijetí do 1. roč.

 

Velmi nás těší každoroční velký zájem o naši školu, pro příští školní rok otevřeme 2 třídy na Borech (kapacita 60 žáků) a 1 třídu v Liticích (kapacita 30 žáků).

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587