018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Kritéria 26. základní školy v Plzni pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Kritéria 26. základní školy v Plzni pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Kritéria 26. základní školy v Plzni pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání


Spádová oblast 26. základní školy Plzeň: školský obvod Plzeň 3 (viz příloha Stanovení školských obvodů níže).


Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů vymezila školské obvody spádových škol zřízených městem Plzní.


Ředitelka 26. základní školy Plzeň stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:


Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni podle těchto kritérií:

  1. Přednostně budou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu 26. základní školy Plzeň a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků, uvedené ve školském rejstříku (§ 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon). 
     
  2. Žáci, kteří mají ve školním roce 2018/2019 ve škole sourozence v 1. – 8. ročníku.


Mgr. Eva Š v o l b o v á   v. r.
ředitelka školy

V Plzni dne 4. září 2018
 

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587