018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Kritéria 26. základní školy v Plzni pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Kritéria 26. základní školy v Plzni pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Spádová oblast 26. základní školy Plzeň: školský obvod Plzeň - 3 (školské obvody základních škol).

Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů vymezila školské obvody spádových škol zřízených městem Plzní.

 

Ředitelka 26. základní školy Plzeň stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni podle těchto kritérií:

  1. Přednostně budou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu 26. základní školy, a to do výše povoleného počtu žáků, uvedeném ve školském rejstříku (§ 36 zákona č. 561/2004 Sb.), kteří mají v daném školním roce sourozence ve škole.
  2. Žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu 26. základní školy, a to do výše povoleného počtu žáků, uvedeném ve školském rejstříku (§ 36 zákona č. 561/2004 Sb.).
  3. Ostatní zájemci.

V případě většího počtu zájemců rozhodne losování (netýká se žáků viz. bod 1). Losování je neveřejné. Losují členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

Kritériem pro přednostní přijetí není pořadí při elektronické registraci ani odklad školní docházky udělený v loňském roce.

 

Platnost kritérií: od 1. 1. 2021

  Mgr. Eva  Š v o l b o v á  v. r.

                                                                                                                                                                                                                      ředitelka školy

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587