018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Informace k zápisu na školní rok 2024/2025

Informace k zápisu budoucích prvňáčků.

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne v sobotu 6. dubna 2024 na obou pracovištích 26. ZŠ:

Bory "Růžovka" od 8:00 do 14:00,

Litice od 8:00 do 13:00.

Velmi nás těší každoroční velký zájem o naši školu, pro příští školní rok otevřeme 2 třídy na Borech (kapacita 60 žáků) a 2 třídy v Liticích (kapacita 60 žáků).

Před vlastním zápisem bude od úterý 2. 4. 2024 od 8:00 do čtvrtka 4. 4. 2024 do 12:00 spuštěna elektronická registrace, kterou můžete provést z domova nebo z jakéhokoliv jiného počítače či mobilního zařízení s připojením k internetu. Návod k provedení el. registrace zde.

Své dítě registrujte tam, kde chcete, aby plnilo školní docházku (registrace je možná pouze na jedno pracoviště).

Odkazy pro el. registraci (odkazy budou zpřístupněny až v době registrace): BORY, Skupova 22      LITICE, Přeučilova 12

Při el. registraci po vás budou vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, trvalý pobyt dítěte, údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, telefonní číslo a funkční emailová adresa).

Pokud nemáte přístup k internetu, je možno elektronickou registraci provést osobně ve čtvrtek 4. 4. 2024 v době od 9:00 do 11:00 v kanceláři zástupce ŘŠ (p. Culek). V případě, že se nebude dítě ze zdravotních důvodů moci zápisu zúčastnit, dostaví se v termínu zápisu pouze zákonný zástupce, podá žádost a domluví si náhradní termín zápisu dítěte.

K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a případně vyplněnou přihlášku k zápisu a zápisní list. Oba dokumenty je možné vyplnit i před zápisem ve škole, v tomto případě se dostavte s časovou rezervou. Přihlášku nedoručujte škole dříve než v den zápisu.

V případě cizinců je nutno doložit: platný pas zákonného zástupce, platný pas dítěte, rodný list dítěte, platné vízum a z důvodu ověření spádovosti i potvrzení o bydlišti (nájemní smlouva).

Для запису потрібно принести: свідоцтво про народження дитини; паспорт законного представника дитини; заповнену заявку для запису. Заявку можна заповнити в школі, в такому випадку потрібно  з’явитись до школи заздалегідь. Заявку не потрібно приносити в школу швидше ніж у день запису.

Для іноземців потрібно мати з собою: дійсний закордонний паспорт законного представника дитини; дійсний паспорт дитини; свідоцтво про народження дитини; дійсну візу; реєстрацію місця проживання ( договір найму/ оренди).

 

Přijímány budou děti podle kritérií, která jsou zde

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. Budete-li již mít doporučující stanoviska pedagogicko-psychologické poradny a pediatra k udělení odkladu, doložte toto u zápisu. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky obdržíte až po doložení požadovaných dokumentů.

Nastane-li situace, že bude více zájemců o přijetí do 1. roč. než je v možnostech školy přijmout, bude o přijetí rozhodovat los, jako jediná spravedlivá možnost výběru.

Časový harmonogram v případě losování:

9. 4. 2024 - neveřejné losování. Losují členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

11. 4. 2024 - zveřejnění výsledků losování (jedná se pouze o pořadí losování).

15. 4. 2024 - v případě, že využijete Vašeho práva k nahlédnutí do spisu, máte možnost v čase od 13:30 do 15:30 v kanceláři školy nahlédnout do spisu o průběhu losování.

19. 4. 2024 - zveřejnění výsledků přijetí do 1. roč.

29. 4. 2024 (12:00 - 16:00) a 30. 4. 2024 (8:00 - 12:00) - vydávání rozhodnutí o přijetí

12. 6. 2024 od 16:00 - schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587