018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Z akcí škol vybíráme

 • Vítání prvňáčků
 • Vítání občánků v Liticích
 • Zahajovací výjezd žáků 6. tříd
 • Oslavy výročí školy
 • Podzimní projektový den
 • Sportovní dopoledne pro děti z MŠ
 • Maškarní bál
 • Bruslení na zimním stadionu
 • Den otevřených dveří
 • Pravidelná spolupráce s dětmi ze ZŠ Speciální, pobočka Rabštejnská
 • Adventní trhy
 • Mikulášské a vánoční besídky
 • Zápis prvňáčků
 • Výstavy výrobků žáků
 • Školy v přírodě
 • Výchovný koncert pro žáky 4. - 9. tříd
 • Jarní projektový den
 • Ročníkové projektové dny
 • Výletní a sportovní týden
 • Obhajoby závěrečných prácí žáků 9. ročníků
 • Loučení s deváťáky
 • Atletický den školy
 • Ekotýden, Recyklohraní
 • Přebory školy v košíkové, házené, odbíjené
 • Výtvarné a sportovní soutěže
 • Turistický a lyžařský kurz
 • Jazykový pobyt v Anglii (8. - 9. roč.)
 • Exkurze v rámci odborných předmětů (Centrum robotiky, Techmánie ...)
 • Finanční gramotnost na 1. stupni
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587