018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Zápisy do ŠD

Elektronické zápisy do školní družiny na školní rok 2018/2019 proběhnout od středy 6. 6. od 17 hod do pondělí 25. 6. 2018 do 16 hod.

Zápisy se týkají pouze žáků, kteří budou v příštím školním roce navštěvovat pouze 1. až 3. třídy.

Zájemci ze 4. tříd se v odůvodněných případech mohou do ŠD přihlásit u vedoucí vychovatelky na začátku příštího školního roku (bez registrace). Po individuálním posouzení důvodu žádosti (např. bydliště mimo dosah MHD, mladší sourozenec v ŠD aj.) můžeme dítě přijmout do naplnění kapacity v jednotlivých odděleních.  

zápisy do ŠD na Borech         zápisy do ŠD v Liticích

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587