018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Děti záchranných složek v "Růžovce"

Naše škola vykonává nezbytnou péči o děti ve věku 6-10 let integrovaného záchranného systému a vybraných profesí pro chod státu.

Provoz školy je zajištěn v době od 6 hod do 16 hod.

Po ranním příchodu mají děti možnost hrát deskové hry, malovat či vyrobit si nějaký výrobek. V čase distanční výuky jsou všechny děti v PC učebně, kde je k dispozici pro každého počítat včetně sluchátek a mikrofonu. Děti, které distanční výuku nemají, plní zadané domácí úkoly. Při distanční výuce či plnění úkolů jsou dětem k dispozici pedagogičtí pracovníci pro případnou pomoc. Pro děti je zabezpečeno stravování formou dopoledních a odpoledních svačin, oběda a pitného režimu, školní jídelnou 11. ZŠ. V odpoledních hodinách tráví děti většinou pobytem na zahradě školy, školním hřišti, chodí do Borského parku, na průlezky do Českého údolí. Při nepříznivém počasi jsou děti ve třídě, kde pro ně pedagogičtí pracovníci mají připravenou pracovní či výtvarnou činnost.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587