018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Naše akce

Třeťáci na návštěvě v Českém rozhlase Plzeň

V rámci "putování" po Plzni jsme navštívili Český rozhlas Plzeň.

Výlet do "Světa středověkých her"

V pátek 14. února se třeťáci vrátili o pár století zpátky a v ZPČ muzeu si zahráli spoustu zajímavých středověkých her.

Výlet za exotikou

Děti ze 4. oddělení školní družiny se byly podívat na zvířátka v Akva teře na Palackého tř. 5 v Plzni.

Vánoční dílny ve třetí třídě

Družinka ve vánoční knihovně

Během prosince navštívila všechna oddělení školní družiny knihovnu na Borech.

Vánoční svíčkárna

I v letošním roce jsme si byli vyrobit malé dárečky v litické svíčkárně.

Vánoční flétničková vystoupení

Centrum robotiky

Ve čtvrtek 28. 11. a v pondělí 2. 12. navštívili žáci 3. C a 3. B Centrum robotiky.

Návštěva v Liticích

Žáci ze školní družiny na Borech si udělali odpolední výlet na výstavu do družiny v Liticích.

Měsíc knihoven

V měsíci říjnu navštívila všechna oddělení školní družiny Knihovnu Bory.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587