018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Naše akce

1. C v Akvateře

Po úterní návštěvě ZOO jsme hned druhý den navštívili ještě Akvateru.  

Knihovna v Liticích má nové čtenáře

První čtvrtletí 6. oddělení

FOD - kalendář 2024

V prosinci 2022 malovali družinoví žáci do kalendáře 2024 - FOD Klokánek. Ze všech výtvarných prací byly vybrány čtyři malby našich žákyň - Krisrýnka Švarcová, Kája Mojhová, Julinka Špindlerová a Terezka Světlíková. Děvčata dostala od FOD drobné dárečky včetně poděkování. My také moc gratulujeme!!! Koncem roku bude vydán kalendář na rok 2024 s obrázky výše jmenovaných žákyň.

Záchranáři v ŠD

V pátek 3. 3. 2023 navštívili žáci kroužku "Mladý záchranář" družinové děti a seznámili je se základy první pomoci při běžných úrazech.

Prvňáčci v Muzeu loutek

Náš další výlet po Plzni směřoval do Muzea loutek.  

Den otevřených dveří - výrobní dílny v družince

6. 2. 2023 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1. C a 2. B na návštěvě v knihovně na Borech

Naše první návštěva v tomto roce vedla do knihovny na Borech.

Vánoční stopovačka v knihovně

Prvňáci a druháci ze školní družiny si při návštěvě knihovny povídali o zimních svátcích a zahráli si vánoční stopovačku.  

Vánoční návštěva 1.C a 2.B na náměstí

I v tomto roce jsme nezapomněli s družinkou navštívit plzeňské náměstí. Podívali jsme se na stromeček, prohlédli stánky na náměstí a navštívili výstavu prací na radnici, kde i my vystavujeme svůj výrobek -"Adventní kalendář". Naše vánoční putování končí a všichni se už těšíme na dárečky pod stromečkem a na vánoční prázdniny.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587