018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Školní družina

26. ZŠ je úplnou základní školou s 1. - 9. ročníkem, která slučuje dvě pracoviště.

  • V Plzni na Borech se nachází budova s 1. a 2. stupněm a školní družinou.
  • V Liticích se nachází 1. stupeň a školní družina (dále jen ŠD).

Do ŠD se může zapsat 330 žáků.

Bory

V Plzni na Borech je šest oddělení a v Plzni Liticích je pět oddělení ŠD.

V budově na Borech jsou oddělení ŠD ve třídách a je k dispozici malá herna.

Litice

Škola v Liticích má pro oddělení jednu samostatnou hernu, ostatní oddělení jsou ve třídách.

Provoz ŠD

Provoz ŠD se řídí Školním řádem, Vnitřním řádem ŠD a Provozním řádem školy viz přílohy níže.

Vnitřní řád ŠD a ŠVP pro ŠD jsou v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři školy nebo ZŘ pro ŠD.

Kontakty na ŠD

Školní družina na Borech má kromě pevné linky i mobilní telefon č. 725 504 081.

Do školní družiny v  Liticích je v odpoledních hodinách možno volat i na mobilní telefon č. 702 283 671.

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587